Z absolvovaného vzdělávání:


Soukromé hodiny zpěvu (od roku 2013) – Lucie Galíčková, Lenka Jankovská, Pavla Fendrichová a další.

Individuální prožitkové zpívání se Zuzanou Vlčinskou (od r. 2018)


Průběžně absolvuji vícedenní workshopy zaměřené na zpěv a hlas:

Vokální inspiromat 2020 a 2022 (lektoři Mirka Novak, Petra Erneyi, Markéta Foukalová a další.)

My body is my voice 2021 (Smadar Emor, Rena Milgrom)

Ateliér s Ivou Bittovou v rámci Letní sborové dílny 2019

Letní jazzová dílna Frýdlant 2018

a další.


Další související vzdělávání:

Sólový a sborový zpěv na Kansas state University (volitelné předměty v rámci semestrálního pobytu) – 2017

Muzikoterapie – cesta k harmonii I (28h) – Markéta Gerlichová – 2020

Muzikoterapie v praxi sociálních služeb (8h) – Jana Fojtíčková – 2021


Kromě výše zmíněného stavím také na dlouhodobých zkušenostech

  • s vedením skupiny coby lektorka Prázdninové školy Lipnice a dalších organizací
  • s individuálním poradenstvím v sociálních službách i v rámci mé soukromé praxe kariérové poradkyně


Základnu pro práci se skupinou i jednotlivcem jsem získala rovněž v rámci VŠ studií na FFUK::

Sociální pedagogika (Mgr.) – 2018

Pedagogika (Bc.) – 2015

Andragogika a personální řízení (Bc.) – 2013


Související témata průběžně konzultuji se zkušenými hlasovými pedagogy a dalšími odborníky, což vnímám jako základ pro to, abych mohla nabízet kvalitní služby a zároveň se dále rozvíjela.